حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :80529

بازگشت به اسپینوزا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب بازگشت به اسپینوزا : یکی از خصایل مشترک تمامی قرائت های مختلف و رنگارنگ نئواسپینوزیسم، از آلتوسر و شاگردانش گرفته تا دولوز و متفکران نزدیک به او و هم چنین ماترون و شارحان متاثر از وی، تاکیدگذاشتن بر معاصر بودن اسپیونزاست. اما معاصر بودن اسپینوزا به چه معناست؟ یکی از پاسخ های رایج در این باره اشاره به بحران تفکر رهایی بخش است و...