حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :80525

جنگ های حافظه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب جنگ های حافظه : در واقع، حافظه ی انسان بسیار پیچیده است و گاه دستخوش تغییراتی قرار می گیرد. برای مثال، ممکن است جزئیات رویداد یا واقعه ای که شخص به خاطر می آورد، در واقع روی نداده باشد. حافظه ماهیتی بازسازی کننده دارد و از این رو ممکن است تحت تاثیر عواملی چون درهم آمیختگی با اطلاعات جدید، آرای مراجع قدرت یا داده های مکرر در جامعه و فرهنگ قرار گیرد و...