تخفیف ویژه!
کد شناسه :11854

شبهای پیشاور

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب شبهای پیشاور : بخشی از کتاب- اگر علمای روشن فکر جامع الازهر و سایر مراکز علمی برادران اهل سنت هم، نسبت به کسانی که به مقام مقدس امیرالمومنین (ع) اهانت نموده و جسارتها ورزیده و آن بزرگوار را دروغگو و خطاکار و دنیاطلب و حریص به ریاست و حب جاه و خونریزی معرفی می نمایند و به جامعه ی باشکوه شیعه و پیروان اهل بیت طهارت و عترت پاک پیغمبر اهانتها نموده و آنها را رافضی و مشرک و کافر و غالی می خوانند ، علنا اظهار تنفر نموده و بیزاری بجویند، مقدمه ی اتحاد مسلمین فراهم می گردد و امثال ما را به زحمت جوابها و نشر کتابها و مقالات جوابیه وادار نمی کنند و...