تخفیف ویژه!
کد شناسه :11854

شبهاي پيشاور

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب شبهاي پيشاور : بخشي از كتاب- اگر علماي روشن فكر جامع الازهر و ساير مراكز علمي برادران اهل سنت هم، نسبت به كساني كه به مقام مقدس اميرالمومنين (ع) اهانت نموده و جسارتها ورزيده و آن بزرگوار را دروغگو و خطاكار و دنياطلب و حريص به رياست و حب جاه و خونريزي معرفي مي نمايند و به جامعه ي باشكوه شيعه و پيروان اهل بيت طهارت و عترت پاك پيغمبر اهانتها نموده و آنها را رافضي و مشرك و كافر و غالي مي خوانند ، علنا اظهار تنفر نموده و بيزاري بجويند، مقدمه ي اتحاد مسلمين فراهم مي گردد و امثال ما را به زحمت جوابها و نشر كتابها و مقالات جوابيه وادار نمي كنند و...