حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :22688

شیخ فضل الله نوری و مشروطیت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب شیخ فضل الله نوری و مشروطیت - نظر اصلی نویسنده این است که با بررسی نظرات نخستین علما در مورد مشروطیت و تفاوت واپسین آن ها در برداشت های مختلف از آن، به نتیجه بنیادی از علت مشروطه خواهی آنان برسد. ضمنا در برابر آن ها همه یورش های تند و غیر منطقی و اتهامات بی اساس بسیاری از تاریخ نویسان مشروطه و عدم بازگویی بسیاری از حقایق و وارونه جلوه دادن نقش ( شیخ فضل الله نوری ) در جنبش و حوادث انقلاب ایران، با بازگویی گذرا و بازنگری جنبش عدالت خانه، نقش فعال این نامور مظلوم تاریخ معاصر از میان صفحات و اسناد باقی مانده تاریخ و حوادث گذشته بر آن را با جست و جویی بر ریشه های فکری وارداتی مشروطیت و دستیاری های اجانب و عوامل داخلی آن ها در استقرار آن با استناد به گزارش های سری و محرمانه برخی سفارت خانه ها و علل جدایی نامبرده در میانه راه از صف آزادی خواهان با استناد به نظرات موافق و مخالف  به خواننده نشان داده می شود و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب شیخ فضل الله نوری و مشروطیت : این کتاب، ضمن بیان خط مشی فکری و نقش موثر ( شیخ فضل الله نوری ) در جنبش مشروطیت، به بررسی باورهای فقهی و استنباط های اجتهادی و اصولی وی و دیگر مجتهدان هم عصرش می پردازد.