تخفیف ویژه!
کد شناسه :80374

ياغي شن ها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ياغي شن ها : بخشي از كتاب- مردم مي گفتند هركسي كه بعد از تاريكي در ددشات مي ماند ريگي به كفشش است. من ريگي به كفشم نبود، گيريم توي كفشم تميز تميز هم نبوده باشد. از روي زين بلو پايين آمدم و افسارش را بستم به تيركي كه پشت باري به نام داستي مات قرار داشت. بچه اي كه پشت به ديوار نشسته بود و...