تخفیف ویژه!
کد شناسه :80330

مرغ دريايي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مرغ دريايي : بخشي از كتاب- تريپليوف: اعلان روي ديوار اعلام مي كرد... صورت رنگ پريده، در احاطه موهاي تيره...اعلام مي كرد، در احاطه... اوج بي ذوقي(خط مي زند). از اينجا شروع مي كنم كه چطور سروصداي باران قهرمان را بيدار كرد و بقيه را مي ريزم دور. توصيف شب تاريك مهتابي خيلي دورودراز و تصنعي شده و...