تخفیف ویژه!
کد شناسه :80321

نام ها فرهنگ اعلام برای بچه های امروز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب نام ها فرهنگ اعلام برای بچه های امروز : فرهنگ اعلام کتاب مرجعی است که در آن اسم های خاص تعریف می شوند. اسم خاص کلمه ای است که فقط به یک شخص معین، یک جای معین یا یک شی معین مربوط می شود. وقتی با اسم خاصصی روبه رو می شویم، فقط و فقط به دنبال یک جا با یک شی می گردیم. البته ممکن است آن را بشناسیم یا شاید نشناسیم و...