تخفیف ویژه!
کد شناسه :80272

عشق روي خرپشته

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب عشق روي خرپشته : امروز كه بناست چند خطي درباره ي نمايش عشق روي خرپشته بنويسم، نزديك به شانزده سال از خلق آن مي گذرد و چيزي نزديك به پانزده سال از پرواز مخلوقي كه خالق بود روي زمين گذشته است و حال در آغوش خداوند آرام گرفته. شايد اين حسن تصادف بود كه آخرين اجراي تئاتري رضا در صحنه اي اتفاق افتاد از جنس آنچه او ساليان دراز خاكشرا سرمه ي چشم كرده: صحنه ي تالار سايه كه برايش تداعي كارگاه نمايش بود و...