تخفیف ویژه!
کد شناسه :80196

خانم پرگرين 2-شهر اشباح

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب خانم پرگرين 2-شهر اشباح : بخشي از كتاب- پاروزنان، در حال عبور از لنگر گاه بوديم؛ از كنار قايق هاي كهنه اي مي گذشتيم كه صداي ناله ي شكاف ميان چوب هايشان به گوش مي رسيد، از كنار مرغان دريايي كه بر روي بقاياي چوب هاي لنگرگاه غرق شده نشسته بودند و از كنار ماهيگيراني كه تورهايشان را در آب انداخته بودند و و هنگامي كه از كنارشان عبور مي كرديم، همچنان بي حركت به آن زل زده بودند و...