تخفیف ویژه!
کد شناسه :80191

بوستان سعدی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب بوستان سعدی : تخلص و شهرت ابوعبدالله مشرف ابن مصلح یا مشرف الدین ابن المصلح الدین عبدالله شیرازی مشهور به شیخ سعدی یا شیخ شیراز یا شیخ، شاعر و نویسنده بزرگ ایران، که به افصح المتکلین معروف شده است. آثار سعدی متنوع و بسیار است و تمام آنها تحت عنوان کلیات سعدی، جمع و تدوین شده است. از قدیمی ترین جامعان کلیات سعدی علی بن احمد ابن ابی بکر مشهور به بیستون است و...