حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :80179

مانیفست پس از 150 سال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب مانیفست پس از 150 سال : در زمانه ای جالب زندگی می کنیم. جریان ارتجاع همچنان جاری است، اما با توان و اطمینانی کاهش یابنده، این در حالی است که جریان مخالف دارای عقیده و اندیشه های ترقی خواهانه نیرو می گیرد، اما هنوز باید بیان سیاسی موثری پیدا کند. با آشکار شدن فزاینده تناقضات نئولیبرالیسم لجام گسیخته، افراد کمتری درباره ماهیت واقعی آن اشتباه می کنند و...