تخفیف ویژه!
کد شناسه :80177

چه كسي بر جهان حكومت مي كند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چه كسي بر جهان حكومت مي كند : پرسشي كه آغازگر اين كتاب است نمي تواند پاسخ سهل و صريحي داشته باشد. جهان بسيار پيچيده تر از آن است كه وجود چنين پاسخي را ممكن كند. با اين حال كار چندان دشواري نيست تا كنشگران شاخص و تاثيرگذار در جهان را شناسايي كنيم و اين نكته را دريابيم كه هريك از اين كنشگران در شكل دهي امور جاري در جهان چه توانايي هايي دارند و...