تخفیف ویژه!
کد شناسه :79959

گاوي و تله موش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب گاوي و تله موش : بخشي از كتاب- وقتي كي از تو كمك بخواهد چه شكلي مي شوي؟ شكل اصلا به من چه؟ يا شكل وايسا... اومدم... اومدم... شايد هم شكل آدم هايي كه دستشان تو جيبشان است و سوت مي زنند و آسمان را نگاه مي كنند و مي روند؟ يك گاو خالمخالي هم بود كه وقتي همسايه ي موشش گفت: كمك! كمك! تله موش! همين جوري دستش را كرد تو جيبش و...