تخفیف ویژه!
کد شناسه :79954

خروسه و روباهه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب خروسه و روباهه : بخشي از كتاب- روباهه از جيب بغل كتش كاغذي بيرون كشيد و گفت: اين هم قانون جديد جنگل!... براي همه پيش مي آيد يك وقت هايي از يك چيزهايي بترسند. تو وقتي مي ترسي چه شكلي مي شوي؟ شكل يك مجسمه ي زردرنگ لرز لرزو؟ شايد هم شكل يك آدمك لرز لرزوي فراري؟ يا شكل يك بچه ي لرز لرزويي كه لامپ بالاي سرش روشن شده و...