تخفیف ویژه!
کد شناسه :79943

شاپور دوم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شاپور دوم : بچه هاي عزيز، شاپور دوم يكي از قدرتمندترين و درستكارترين حاكمان ايران باستان است. پس از شاپور اول در مدت 37 سال، هفت شاه در ايران حكومت كردند اما به دليل بي لياقتي از سوي مجلس لهستان بركنار شدند. در اين سالها، ايران اقتدار و شكوه دوره شاپور اول و يا اردشير اول را نداشت. پس از آذر نرسي، ايران به دست ملكه ايفرا مادر شاپور دوم اداره شد و...