حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :79864

سخنرانی های تد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب سخنرانی های تد : بخشی از کتاب- خانه روشنایی کم سویی دارد. زنی با کف دست های عرق کرده و پاهایی کمی لرزان قدم به روی صحنه می گذارد. روشنایی نورافکنی به چهره اش می تابد و 1200 جفت چشم به چشمان او نگاه می کنند. حضار متوجه بی قراری و عصبی بودن او می شوند. تنش مشهودی در سالن احساس می شود. او گلوی خود را صاف و شروع به صحبت می کند و...