حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :79787

اسلام شناسی دین تطبیقی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

توضیحات کتاب اسلام شناسی دین  تطبیقی - آن چه در این مجموعه مورد توجه است، گزیدگانیست از مقالات و سخنرانی ها و ترجمه های ( دکتر خدایار محبی ) که از نظر آشنایی با فرهنگ ایران و نقش تطبیق ادیان سودمند است که در سه دفتر در این کتاب آمده است:
1- فرهنگ دینی.
2- فرهنگ شناسی و سنجش دینی.
3-پیوست های اقتصادی - اجتماعی.
باید توجه داشت که دکتر خدایار محبی کتاب ها و مقاله هایی دارد که متعلق به پیش از سال 1337 است که چون موضوع آن ها باعنوان این مجموعه در ارتباط نیست، در این جا نیامده است مانند کتاب شریک مرد در سال 1325 که درباره حقوق اجتماعی بانوان است و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب اسلام شناسی دین  تطبیقی : در این کتاب، ( دکتر خدایار محبی )؛ محقق و سرپرست گروه جامعه شناسی دینی، به بررسی فرهنگ دینی، فرهنگ شناسی و سنجش دینی و پیوست های اقتصادی - اجتماعی می پردازد.