تخفیف ویژه!
کد شناسه :11665

راهنماي عملي روان شناسي ورزشي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب راهنماي عملي روان شناسي ورزشي : كتاب حاضر، راهنماي عملي در روان شناسي ورزشي است. يكي از ويژگي هاي اين كتاب، ارائه پيشنهادهاي كاربردي است. اجراي اين پيشنهادها كه به سادگي بيان شده اند- ورزشكار را قادر مي سازد تا در تمرين و مسابقه، از حداكثر توانايي رواني و بدني خود بهره گيرد. اين ويژگي در ساير كتب روان شناسي ورزشي كه به فارسي ترجمه شده اند، كمتر ديده مي شود و...