تخفیف ویژه!
کد شناسه :79644

مسيو ابراهيم و گل هاي قرآن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مسيو ابراهيم و گل هاي قرآن : بخشي از كتاب- يازده ساله بودم كه خوكم را شكستم. خوك من قلك پس اندازي بود سفالي، لعاب داده شده و به رنگ استفراغ. از شكاف روي اين قلك مي توانستي يك سكه را فقط به درون بدهي، اما نمي توانستي بيرونش بياوري. پدرم اين قلك پس انداز يك طرفه را انتخاب كرده بود چون با نگاهش به زندگي خوب جور در مي آمد. پول براي جمع كردن است، نه براي خرج كردن. دويست فرانك در شكم خوك بود، معادل چهار ماه كار و...