تخفیف ویژه!
کد شناسه :79587

دائوده جینگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب دائوده جینگ : یکی از بزرگ ترین اثار معنوی چین باستان، دائوده جینگ یا دفتر حق و راستی را در سنت چینی (لائودزی) یادگار عارف و حکیم دوره حکومت دودمان (جو)ی شرقی دانشته اند: دفتری موجز متشکل از هشتادو یک بند کوتاه، ولی به عمق دریاهای عظیم و به بلندای آسمان های رفیع. در بزرگی آن همین بس که بیش از هفتصد شرح و تفسیر در سنن حکمی شرق دور بر آن نوشته اند و...