تخفیف ویژه!
کد شناسه :79339

سفرهای هامی و کامی4-چه کسانی انتخاب می شوند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب سفرهای هامی و کامی4-چه کسانی انتخاب می شوند : بخشی از کتاب-یک سکه را که بالا بیندازی، ممکن است روی هوا صدتا چرخ بخورد، اما به هر حال دو رو بیشتر ندارد، یا شیر می آید یا خط. طرح بزرگ تربیتی هم فقط دو تا بچه می خواست، فقط دو تا. اگر صد هزار نفر هم شرکت می کردند، باز هم فقط دو نفر انتخاب می شدند و...