تخفیف ویژه!
کد شناسه :79338

سفرهای هامی و کامی3-درجست وجوی دوبچه ی کاملا معمولی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب سفرهای هامی و کامی3-درجست وجوی دوبچه ی کاملا معمولی : بخشی از کتاب- قدیمی ها می گفتند: کار، آدم پیر را جوان می کند و آدم جوان را جوان نگه می دارد. راستش خیلی از حرف های قدیمی ها هنوز هم درست است. بعضی چیزها وقتی کهنه می شود، باارزش تر و قیمتی تر می شود. بعضی حرف ها هم همین طور و...