حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :79303

کیمیا 7

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب کیمیا 7 : شواهد تاریخی انکارناپذیری در دست است که نشان می دهد شیوه فاتحان مسلمان در صدر اسلم نابودی و تخریب آثار تصویری و تجسمی در ممالک مفتوح نبود. بسیاری از این پاثار حتی تا چند قرن پس از فتح این سرزمین ها هم چنان سالم بر جای مانده بود، و اگر هم بعدا گزندی بر این گونه آثار وارد آمد، این امر غالبا ناشی از غفلت، آزمندی، یا تعدی امرا و حکمرانان سلطه گر آینده بود، نه تعصب یا حمیت دینی اسلامیان و...