حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :79286

قلقلک 3-لطیفه های سر و ته

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب قلقلک 3-لطیفه های سر و ته : بخشی از کتاب-یک بار نمراتم بد شده بود. از آقایی خواستم بیاید به جای پدرم کارنامه امرا بگیرد. او هم قبول کرد! وقتی کارنامه را گرفت و نگاهی به نمراتمم انداخت، محکم خواباند زیر گوشم و گفت: این چه .ضع درس خواندن است بچه؟ بعد، کمربندش را درآورد و در حیاط مدرسه به دنبالم افتاد. من بدووو او بدووو! و...