تخفیف ویژه!
کد شناسه :79256

بي ريشه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب بي ريشه : بخشي از كتاب- بي حنجره- صداي خموشت رساتر است- بي پنجره- فضاي زمين خوش نماتر است- فرياد بي صداي تو از هر صدا- با گوش هاي بستهمن آشناتر است- مكث تو از تمام صداها صداتر است- سنگين نشسته برف- بر بام- اما درون خانه- از آسمان و باغ خدا دلگشادتر است- از خنده ستاره و گل باصفاتر است و...