تخفیف ویژه!
کد شناسه :79023

ادب فرد به ز دولت اوست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ادب فرد به ز دولت اوست : نياكان ما به آداب معاشرت و رعايت نزاكت فردي و اجتماعي توجه بسيار زيادي داشتند. از جمله در دوران هخامنشيان والدين تاكيد داشتند كه فرزندانشان پندار، گفتار و كردار نيكو و پسنديده داشته و طبيعت، مردم والدين خود را دوست بدارند و به ايشان احترام بگذارند. از سوي ديگر ايشان معتقد بودند كه دروغگويي سرآغاز تمام زشتي ها و پليدي ها بوده و...