تخفیف ویژه!
کد شناسه :78881

اژدها زادگان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اژدها زادگان : داستانهاي اين كتاب، ساختاري كمابيش غيرداستاني دارند و چنان نوشته شده اند كه انگار بريده اي از كتاب تاريخي هستند. به همين دليل، نثرشان گاه از نثر داستان هاي ديگر جورج مارتين ثقيل تر و دشوارتر است. در اين سه روايت حتي گفت و گوها هم گاهي سخت خوان هستند. ترنيب تاريخي داستان ها از اين قرار است: 1- پسران اژدها، 2- شاهزاده ي شرير، 3- شاهدخت و شهربانو و...