تخفیف ویژه!
کد شناسه :78868

شهر نجارها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب شهر نجارها : بخشی از کتاب- من در شهر نجارها زندگی می کردم در شهر ماهرترین و هنرمندترین خراط ها و نجارهای جهان. در شهر ما درختان زیادی وجود داشت که در طول داستان آن ها را خواهید شناخت. به نظرتان چوب همین صندلی که من نویسنده رویش نشسته ام و یا مبلی که رویش می نشینید، از کدام درخت بریده شده و...