تخفیف ویژه!
کد شناسه :78860

بازخوانی انقلاب های قرن بیستم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب بازخوانی انقلاب های قرن بیستم : در گورستانی در برلین، در قطعه ی بزرگان سوسیالیست آلمان، آنجا که رزا لوکزامبورگ، کارل لیبکنخت و بسیاری دیگر آرامیده اند، بر تخته سنگ بزرگی نوشته شده است: مردگان زنهارمان می دهند. قصد و منظور این سنگ نوشته ی مسحور کننده را به دو شکل می توان تعبیر کرد: یکی آن که مرگان از ما می خواهند تا پیشگامان بزرگ را از خاطر نبریم و...