تخفیف ویژه!
کد شناسه :11350

تحليل روان كاوانه ي متون ادبي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تحليل روان كاوانه ي متون ادبي : آثار ادبي به دليل غناي دروني و مفهومي خود، در كالبد انباشته از سمبل ها و استعاره ها، ساختارهاي خودآگاه و ناخودآگاه، خواننده را در خود درگير مي سازند. سپردن واژگان به آهنگ احساسات، لذت ها، ياس ها، اميال گسسته و فرورفته ي دوران كودكي و تجارب احساسات و شكنندگي هاي اين چهارچوب ابتدايي شخصيتي، تالم و تاثرات دروني، رنگ .و بوي آفرينش خلاقانه ي نويسندگان را دچار تغييرات ژرف كرده و از آن ها نمونه هايي بسيار برجسته در جهت بازسازي دنياي زيستي فكري آن ها به وجود آورد و...