تخفیف ویژه!
کد شناسه :2564

ريشه ي چهارگان اصل دليل كافي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ريشه ي چهارگان اصل دليل كافي - اين كتاب كلاسيك در اصل رساله‌ي دكتري شوپنهاور است. شوپنهاور مي‌گويد اين رساله مقدم بر اثر اصلي او، جهان همچون اراده و تصور، است و بايد پيش از آن خوانده شود. در قسمتي از كتاب مي‌خوانيم: ديدگاه من اين است كه حداكثر درك‌پذيري ممكن، به عنوان پيش‌نيازي مطلقا ضروري براي فلسفه، با تعريف دقيق همه عبارات به دست مي‌آيد. ما براي مقابله با اشتباه و فريب عمدي و براي اينكه هر بخش از شناخت به دست آمده در قلمرو فلسفه را سرمايه ايمن‌تري سازيم كه با كشف بعدي سوءفهم يا ابهام دوباره از چنگ‌مان بيرون نيايد، به اين درك‌پذيري نياز داريم. در كل فيلسوف حقيقي همواره به دنبال وضوح و تمايز خواهد بود و...