تخفیف ویژه!
کد شناسه :78666

اصول طراحي پرسشنامه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب اصول طراحي پرسشنامه : هدف هر پژوهش پيمايشي همانند ساير روش ههاي تحقيق، بدست آوردن اطلاعات دقيق، كافي و متناسب با اهداف پژوهش مي باشد. لذا محقق لازم است كه قبل از ورود به ميدان جمع آوري اطلاعات، با توسل به روش هاي علمي نمونه آماري يا همان پاسخگويان را انتخاب نمايد. پرسشنامه مهم ترين ابزاري است كه در روش پيمايشي از آن در جهت جمع آوري اطلاعات سود جسته مي شود و...