تخفیف ویژه!
کد شناسه :78640

مکیناس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب مکیناس : بخشی از کتاب- روی تنها دیوار بیرونی خرابه کسی با رنگ سیاه نوشته بود؛ آخر می کشمت رضا. مردم نمی دانستند این را چه کسی نوشته، برای چه نوشته و اصلا رضا کیست؟ اهمیتی هم نداشت. ماشین ها در ازدحام جیحون رو به پایین می رفتند و برای هم بوق های کشدار می زدند. عابران، شتاب زده و بی اعتنا به خانه ای که دیگر وجود نداشت، از کنار دهان گشاده و تاریک خرابه می گذشتند و...