تخفیف ویژه!
کد شناسه :78563

ذن مي گويد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ذن مي گويد : ذن مي گويد، درباره ي آيين بودايي ذن است كه از ادبيات معتبر ذن دست چين شده است، از كتاب هايي مثل سوره ي صفه ي ششمين پير، انتقال چراغ، دروازه ي بي دروازه(مومون كان)، گزارش پرتگاه آبي، و گزارش لين جي. تاريخ آيين بوداي ذن عمري دو هزار ساله دارد، و استادان گوناگون آن به زبان ها و شيوه هاي گوناگون از آن حرف زده اند و...