تخفیف ویژه!
کد شناسه :78544

آیین های کنفسیوس دائو و بودا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب آیین های کنفسیوس دائو و بودا : آیین های کنفسیوس، اصطلاحی که در چین همتایی ندارد. یک جهان بینی، یک اخلاق اجتماعی، یک نظریه سیاسی، یک سنت حکیمانه و یک شیوه زندگی است. آیین های کنفسیوس گاه چون یک فلسفه و گاه چون یک دین تلقی می شود. آیین دائو، یکی از دو سنت مذهبی- فلسفی عمده بومی است که بیش از دو هزار سال به زندگی مردم چین شکل داده است و...