تخفیف ویژه!
کد شناسه :78543

کارنامه تبر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب کارنامه تبر : بخشی از کتاب- کلماتی بفرست- که خلاصم کند از دلتنگی- که منور بزند در روحم- مین خنثاشده را-هیچ امیدی به عوض کردن این منظره نیست- کلماتی بفرست- که به اندازه ی خمپاره تکانم بدهد- که به موج تو دچارم بکند-که شهید تو شوم- عزیز خاطره تو- به چاه نفت رسیده ست و - برنمی گردد و...