تخفیف ویژه!
کد شناسه :78413

خرگوش كوچولو- من خودم را دوست دارم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب خرگوش كوچولو- من خودم را دوست دارم : مجموعه كتاب هاي خرگوش كوچولو به شما كمك مي كند تا به كودكان تان بياموزيد چگونه درباره ي موقعيت هاي روزمره شان مثبت بينديشند. اين كتاب ها، مثال هاي ساده اي از مثبت انديشي براي كودكان را نيز با شما درميان مي گذارد. مثبت انديشي، به زبان ساده، يعني اين كه درباره ي وقايع روزمره مثبت فكر كنيم و در هر شرايطي اميدوار باشيم. بخشي از كتاب- من عاشق خودم هستم و اين چيزهاي خودم را بيشتر دوست دارم. انگشت هاي كوچولوي دست هايم را. انگشت هاي پاهايم را وقتي تكان مي خورد و...