تخفیف ویژه!
کد شناسه :78409

خرگوش كوچولو-من بازي كردن را دوست دارم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب خرگوش كوچولو-من بازي كردن را دوست دارم : مجموعه كتاب هاي خرگوش كوچولو به شما كمك مي كند تا به كودكان تان بياموزيد چگونه درباره ي موقعيت هاي روزمره شان مثبت بينديشند. اين كتاب ها، مثال هاي ساده اي از مثبت انديشي براي كودكان را نيز با شما درميان مي گذارد. مثبت انديشي، به زبان ساده، يعني اين كه درباره ي وقايع روزمره مثبت فكر كنيم و در هر شرايطي اميدوار باشيم. بخشي از كتاب- من عاشق بازي هستم و اين بازي ها را بيشتر دوست دارم. خيلي دوست دارم لباس هاي عجيب و غريب بپوشم. چون با اين لباس ها مي توانم هرچه مي خواهم باشم و....