تخفیف ویژه!
کد شناسه :78398

عيدي ماندگار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب عيدي ماندگار : انچه كه امروز هستيم نتيجه انتخاب ها و تصميمات ديروزمان است و طبيعي است كه آنچه كه فردا بدان تبديل مي شويم نتيجه انتخابات و تصميم هاي امروزمان است و انتخاب هاي ما نشئت گرفته از نگرشمان به زندگي است. شخصيت و رفتار هر انساني بر اساس نگرشش نسبت به هر پديده اي شكل مي گيرد و...