تخفیف ویژه!
کد شناسه :78247

اتاق 368

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب اتاق 368 : صادق زيبا كلام را اولين بار در مناظره با مسعود فراستي در دانشگاه هنر افهان مي بينم. موضوع مناظره شهيد آويني و هنر است براي پوشش خبري مي روم. برگه مجوز گرفتن گزارش را روز قبل دبير سرويس روزنامه به دستم رسانده بود تا براي ورود به جلسه دچار مشكل نشوم. بي هيچ سوال و پرسشي مجوز را گرفته بودم و...