تخفیف ویژه!
کد شناسه :78235

وانمایی اسطوره ای مدرنیسم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب وانمایی اسطوره ای مدرنیسم : ای کتاب، با روگشایی تبار شناختی گمشده مدرنیسم، مکتب دلسارتیسم را به سنت های مسلط فعالیت های پاراتئاتری، به ویژه وانمود اسطوره ای درام های تک نفره رمانتیک ویکتوریایی مرتبط می سازد و آنگاه هر دو را با تفسیرهای تجدیدنظرطلبانه مونولوگ دراماتیک، به عنوان ژانری که عمیقا با بدن مرتبط است، وصل می کند و...