تخفیف ویژه!
کد شناسه :78192

سایه های مرده بلوط

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب سایه های مرده بلوط : بخشی از کتاب- غم های دیروزم- که همچو کرم های ابریشم- پیله شان را می تنیدند- امروز پروانه هایی سیاه اند- از چه تعداد گل تلخ- موم سپید رنگ گرد آوردم- آه از هنگام که دردهایم- همچو زنبورها به تقلا بودند- اکنون چونان جو مغموم- یا علفی هرز در کشتزارم- همچون کپکی در خوشه ها و...