تخفیف ویژه!
کد شناسه :78139

اتللو 6*6

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

اتللو 6*6 : براي شروع، چهار مهره مطابق شكل در وسط صفحه به صورت ضربدري، قرار مي‌گيرند.. مهره تيره بازي را آغاز مي‌كند. هر يك از دو بازيكن به نوبت يك حركت انجام مي‌دهند. مهره را جايي قرار دهيد كه يك يا چند مهره حريف را محاصره كند. انجام حركت به معني گذاشتن يك مهره (از طرف رنگ خود) در صفحه و محصور كردن يك يا چند مهره حريف در يك يا چند راستا است و...