تخفیف ویژه!
کد شناسه :78075

دوران عاشقی همینگوی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب دوران عاشقی همینگوی : بخشی از کتاب- ارنست کنترل قایق را در دست گرفت و آن را چند کیلومتر بالاتر از ساحل برد. در راه برگشت، موجودی را به قلاب کشید که خودش آن را نیزه ماهی کوتوله می نامید. ولی آن ماهی برای من یک وال غول پیکر محسوب می شد. ارنست مرا روی صندلی نشاند و چوب بزرگ و قرقره را که یک طرف نخش در دهان نیزه ماهی بود، به دست من داد و...