تخفیف ویژه!
کد شناسه :78002

چه كسي مرا برد به هوا؟

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب چه كسي مرا برد به هوا؟ : بخشي از كتاب- اسمش كرمي بود. كرمي از صبح، هفت تا برگ خوش مزه را خورده بود و داشت خوابش مي برد، كجا؟ روي هشتمي؛ ولي اتفاقي افتاد كه خواب خوش از سرش پريد. زير پاهايش برگ شروع كرد به لرزيدن. كرمي ترسيد و خودش را جمع كرد، صدا زد: آهاي، چه كسي دارد برگ مرا مي لرزاند؟ و...