حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :77998

قصه جنگ و صلح- خروس آقای خدایی و خروس خانم خیریه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب قصه جنگ و صلح- خروس آقای خدایی و خروس خانم خیریه : بخشی از کتاب- آقای خدایی خروس اولی را کشید، خوشش نیامد. دومی را کشید، خوشش نیامد. سوم را کشید، خوشش نیامد. چهارمی، پنجمی و ششمی را هم نپسندید. اما خروس هفتم را که نقاشی کرد. نفس راحتی کشید و گفت: آهان! این شد یک چیزی! و...