تخفیف ویژه!
کد شناسه :77814

ماز دنياي حيوانات

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ماز دنياي حيوانات : ماز مجموعه اي از مسيرهاي پرپيچ و خمي است كه با عبور از آنها مي توانيم به هدف موردنظر كه غالبا عبور و خروج از ماز است برسيم. مازها غالبا داراي مسيرهاي تو در تو و انشعابات و بن بست هايي هستند كه فقط داراي يك راه خروجي مي باشند. ماز موجب تقويت مهارت مسيريابي و هوش مكاني، بهبود مشكلات كندنويسي در كودكان و... مي شود و...