تخفیف ویژه!
کد شناسه :77564

پست مدرنيسم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پست مدرنيسم : پست مدرنيسم، اين مفهوم معماگونه كه مدعي توصيف وضعيت فرهنگي ما در آغاز قرن بيست و يكم مي باشد، چيست؟ پست مدرنيسم مدعي است كه مدرنيته كه با روشنگري آغاز شد و در عصر صنعتي شدن و انقلاب هاي اجتماعي و ماركسيسم رشد يافت، به پايان رسيده است و...