تخفیف ویژه!
کد شناسه :77482

عيد در آبادي ما

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب عيد در آبادي ما : تمامي نام ها و حوادثي كه در متن داستان آمده است، زائيده خيال نويسنده است و شخص و يا حادثه و اتفاق ويژه اي درنظر نبوده است. داستان هاي اين مجموعه براساس تاريخي كه در پايان هر داستان آمده است، مرتب نشده اند. معني واژه ها و عباراتي كه در متن داستان ها با نشانه ستاره مشخص شده اند، در واژه نامه آمده است و...